TOEKOMSBERAAD

Klik hier en deel gerus jou kommentaar met ons.

Toekomsberaad - Sprekers


SKEPPENDE VERNUWING GEGROND
OP BEPROEFDE WAARDES

Daar heers toenemende kommer dat die agteruitgang in die land besig is om al hoe meer momentum te kry. Volhoubare en daadwerklike oplossings moet nou gebied word om die Afrikaner en die Afrikaanse taalgemeenskap daarteen te beskerm.

AGTERGROND

Die Solidariteit Beweging het op 10 Oktober 2015 sy lede na 'n toekomsberaad genaamd Helpmekaar 2020 opgeroep. Die doel van die beraad was om te besin oor die groeiende krisis in die land en hoe die uitwerking daarvan op ons lede en ons gemeenskap hanteer moet word.

Vandaar is aksieplanne saamgestel met die oog op 2020. Die vooruitsigte wat die Beweging in 2015 daargestel het, is egter reeds oorskry en verdere toekomsplanne is nou van kardinale belang.

Die snelle agteruitgang van die staat en aktiewe uitsluiting wat Afrikaners en die Afrikaanse taalgemeenskap nou beleef, noop die Beweging om reeds vanjaar verdere planne vir die toekoms bekend te maak.

Die Beweging het dus besluit om op dié historiese dag 'n opvolg-toekomsberaad te hou waar terugvoer oor die Helpmekaar 2020-plan gegee sal word en verdere toekomsplanne om vry, veilig en voorspoedig hier in dié land voort te bestaan, bekendgemaak sal word.