MEER OOR ONS

OOR ONS


BOU SEDERTS 1902 'N TOEKOMS


GRONDSLAE

GRONDSLAE

Die belangrikste grondslae waarop die Beweging organiseer:


 • 'n Christendemokratiese raamwerk;
 • 'n Vryemarkekonomie en eiendomsreg;
 • Die oppergesag van die reg;
 • Gesonde rassebetrekkinge en wedersydse erkenning en respek;
 • Federalisme in plaas van sentralisme;
 • Gemeenskapselfstandigheid in plaas van staatsafhanklikheid;
 • Veilige gemeenskappe;
 • Goeie werk vir mense en 'n produktiewe, goed opgeleide en goed betaalde werkmag;
 • Moedertaalonderwys en -opleiding;
 • Die gesin as bousteen van die gemeenskap;
 • Afrikaans, ons kulturele lewenswyse, geskiedenis en erfenisse;
 • Die republikeinse tradisie van burgerskap deur instemming en deelname in plaas van blote onderhorige onderdaanskap;
 • Vryheid van persone, kultuurgemeenskappe, die ekonomie, die howe en die media;
 • Maatskaplike sorg vir weerloses; en
 • Die aanneem van veelvoudige identiteite soos Afrikane, Afrikaners, Suid-Afrikaners en Afrikaanssprekendes.

DOELWITTE


NORMALE DOELWITTE

Ons hoofdoelwit by die Solidariteit Beweging is bloot om 'n normale lewe in ʼn normale land te lei. Ons staan nie vir 'n vreemde ideologie nie en ons wil ook nie terugkeer na die verlede nie. Ons wil net 'n normale lewe lei soos enige iemand anders in enige funksionerende land. Terselfdertyd gun ons ook vir alle ander mense die normaliteit wat ons vir onsself opeis.

Mense het al so gewoond geraak aan abnormaal dat sommige dink dit ís normaal (dat ons abnormaal is!) Kom ons kyk vinnig na ons


Beweging se 12 doelwitte vir normaliteit:

1. Veiligheid
Ons streef na 'n normale lewe in 'n normale land waar die misdadigers in tronke toegesluit is en wetsgehoorsame burgers vry en veilig kan voortbestaan.

2. Werk
Tweedens wil ons 'n normale werksbedeling hê sonder dat abnormale rassekwotas bepaal wie mag werk en bevordering kry, en wie nie.

3. Gelykheid
Derdens wil ons normale gelykheid hê. Ons is nie bó ander verhewe nie, maar wil ook nie deur die stelsel ónder ander ingedwing word nie.

4. Vryheid
Vierdens glo ons aan normale vryheid. Die bepalings van die Handves van Regte oor menswaardigheid, gelykheid en vryheid, geld mos vir wit en bruin ook. 'n Regeringsbeleid soos Afrika-hegemonie wat bepaal dat alle instellings onder die beheer van swart Afrikane moet wees volgens die rasseformule van 80% swart, 9% wit, 9% bruin en 2% Indiër, is mos abnormaal. Dit sal beteken dat die lewe van minderhede op alle gebiede deur swart mense beheer sal word. Dit is mos abnormale rasseoorheersing en tas ons vryheid, gelykheid én menswaardigheid aan. Demokrasie moet oor die vryheid van almal gaan en nie net dié van die meerderheid nie. Dit is net normaal om inspraak te hê in besluite wat jou raak – dit is normale vryheid.

5. Onderwys en opleiding
Vyfdens wil ons die normale reg hê wat enige ander mens het om te kies in watter taal ons kinders moet skoolgaan en in watter taal hulle op universiteit of kollege onderrig moet word. Dit is nie normaal om jongmense met die verlede te belas nie.

6. Belastingwaarde
Sesdens wil ons normale waarde kry vir die belasting wat op ons swaar verdiende inkomste gehef word.

7. Werkende dienste
In die sewende plek eis ons normale staats- en munisipale dienste waarvoor ons betaal.

8. Eerlike en bekwame regering
Punt agt is 'n normale, eerlike regering wat nie belastinggeld steel of wanbestee nie en wat die burgery se dienaars in plaas van hul heersers is.

9. Rassebetrekkinge
In die negende plek wil ons normale rassebetrekkinge en samewerking tussen almal in die land sien. Die selektiewe rassisme waardeur wit mense deur magtige mense geteiken word, vergiftig verhoudinge en is abnormaal.

10. Reg en geregtigheid
Die tiende maatstaf vir normaliteit is dat almal gelyk moet wees voor die reg, ongeag ras of taal.

11. Taal, kultuur en geskiedenis
In die elfde plek wil ons net die normale reg hê om ons taal te gebruik; om ons kultuur normaal uit te leef; en om 'n normale geskiedenis te hê met al sy goeie en swakpunte. Ons wil soos enige normale gemeenskap plekke hê waar ons kan tuisvoel en waar ons die meerderheid is.

12. 'n Normale toekoms
Laastens wil ons 'n normale toekoms hê waar ons ook eersteklasburgers is. Ons wil tuis en welkom voel. Dit is abnormaal dat mense twyfel of hul kinders 'n toekoms in die land gaan hê en dat die meeste van hulle emigrasie oorweeg vanweë al die abnormaliteite wat hierin genoem is. Té veel grootouers het al grandpa en grandma geword!

Die ANC het al vir meer as 25 jaar 'n gulde geleentheid by hom laat verbygaan om 'n normale land te skep. Terwyl die party vol verwyte oor die vorige abnormale bedeling is, het hulle dit net omgekeer en voortgesit.

Soos die denker Thomas Sowell sou sê: “Die afgelope dekades is die verhaal van die vervanging van dít wat gewerk het met dít wat polities mooi klink.”
Daarom werk en veg ons vir normaliteit.